Training
& Consulting

Růstem Vašich lidí k růstu Vaší firmy
Zjistit více
Mise
Obohatit Vás. Přinést Vám zisk, ať už znamená cokoli finance, lepší pozici, snazší jednání s lidmi, odkrytí nových možností, větší spokojenost.

Co nabízím

Poradenství a vzdělávání v podnikání a řízení, zejména v oblastech manažerských dovedností, obchodu a komunikace.

Pro koho

Manažery, obchodníky, call centra,
zaměstnance, jednotlivce.

Co získáte

Nástroje k snazšímu a spokojenějšímu životu – výkonnější a spokojenější zaměstnance, vyšší zisky, nové zákazníky, větší sebedůvěru, více času na sebe a na své koníčky, méně stresu, radost z práce.

O mně

Pracovní zkušenosti

Řídící funkce - krizový management
ředitelka společnosti o 50 zaměstnancích, odpovědnost za strategické a operativní řízení
Obchodní činnost
vlastní firma, prodej a splátkový prodej elektroniky
vlastní vzdělávací agentura WISE, od 2004
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
praxe tréninkové a produktové manažerky – odpovědnost za 14 lektorů včetně tvorby produktů. Vytváření modulů, koordinace a realizace řady projektů zejména z oblasti obchodu, manažerských dovedností a komunikace

Vzdělání

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PhDr.
Gestalt psychoterapie, Systemické koučování
Nabídka tréninků
Kurzy

Typy
tréninků

Zjistit více

Otevřené

Osobnostní rozvoj
Life Coaching a Work/Life Balance
Empowerment

Uzavřené

Vedení lidí a motivace
Komunikační a prezentační dovednosti
Ovlivňování, vyjednávání, prodej

Metodika

Máme stejný cíl - posunout Vás a/nebo
Vaše lidi dle Vašeho přání.
1
Analýza potřeb zadavatele
„Kde jsme?“  Rozhovor s Vámi o situaci ve společnosti, získání hlubšího pohledu do problematiky Vašich potřeb. Seznámení se s prostředím a situací účastníků.
Stanovení předběžného díle
"Kam se chceme dostat?" "Co má být po tréninku jinak?" Ověření souladu vzájemných očekávání – čemu chceme napomoci, co bychom rádi změnili.
2
3
Vytvoření a konzultace
předběžného návrhu
Konzultace s Vámi, případně schůzka s několika budoucími účastníky tréninku. Seznámení se s očekáváními, potřebami, možnými obavami či překážkami.
Příprava tréninku
včetně konkrétních modelových situací a případových studií, které vycházejí z Vaší praxe a vyžadují reálná řešení.
Stanovení adekvátních metod.
4
5
Realizace tréninku
teorie omezena na nezbytné minimum cca. 35%  a přes 65% věnováno praxi – aby se účastníkům dostaly dovednosti „pod kůži“. Preferuji interaktivní přístup a mám ráda tyto metody:
řešení případových studií I simulace konkrétních situací z praxe účastníků I hraní rolí I diskuze I brainstorming I práce ve skupinách I týmové hry I testy I kvízy I energizery I relaxační aktivity I moderovaná zpětná vazba I případně analýza situací pomocí nahrávání na videokameru nebo diktafon
Vyhodnocení tréninku
účastníky a lektorem
Každý účastník hodnotí na závěr trénink písemně. Lektor zpracuje hodnotící zprávu, kde shrne své postřehy, které mohou zadavateli a účastníkům pomoci v dalším profesním růstu.
6
7
Doporučení dalšího rozvoje
Na základě zpětných vazeb z tréninku může lektor navrhnout doporučení dalšího rozvoje účastníků, např. navazující tréninky k podpoře a rozvinutí získaných znalostí a dovedností.